Hakuna makala ndani ya jamii hii. Kama majamii ya chini yatatokeza kwa huu ukurasa, yanaweza kuwa na mamakala.